Məqalələr

Serebral iflic ilə uşaqda görmə sinirinin atrofiyası (VIDEO)

Nərminə Rasim qızı Hacıyeva - Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, cərrah-oftalmoloq, Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü, Hatmedicine klinikasının baş həkimi.


Bizə 4 yaşlı Infan Mustafayevin valideynləri müraciət etmişdi. Serebral iflicli bu oğlanın sağ gözündə retinoblastoma var idi.

Erkən yaşdan sağ gözün xaric edilməsi əməliyyatı (enukleasiya) keçirtdi.

Retinoblastoma-embrional mənşəli toxumalardan uşaq yaşlarında inkişaf edən bəd xassəli şişdir. Retinoblastoma daha çox genetikdir (əgər uşaq mutant allel gen Rb daşıyıcısıdırsa).

Oğlan böyüdükcə, valideynləri onun sol yeganə gözünün də çox pis görməyə başlamasını hiss etdilər. Bizə müraciət olunduqdan sonra görmə sinirinin atrofiyasi aşkar olundu. Uşaq oyuncaqlara demək olar ki, boylanmırdı və bəbəyin işığa reaksiyası tamamilə yox idi.

HAT sistemi üzrə müalicə təklif olundu. Uşağın gözünün konyuktivasından mikrob florasina və antibiotik həssaslığa görə yaxma götürüldü. Alınan nəticələrə görə dərman seçimi edildi. Bir həftə sonra uşaq oyuncaqlara boylanmaqa başladı. Hətta, valideynləri qeyd edirlər ki, uşaqda görmə itiliyinin yaxşılaşması ilə yanaşı dərketmə də formalaşıb və serebral iflicə xas olan simptomlarda da pozitiv dinamika müşahidə edilir.

Bu isə bir daha, görmə funksiyaları bərpa olanda, sinir sisteminin vəziyyətinin də yaxşılaşması faktını təsdiq edir.